До уваги педагогів, потенційних консультантів учасників другого конкурсу учнівських молодіжних проєктів у 2021-2022 н.р. Радянське минуле. (Пере)осмислення історії

Організатори мають можливість запросити обмежену кількість потенційних консультантів учнівських проєктів до участі в одному із трьох навчальних семінарів, що відбудуться у листопаді-грудні 2021 року в Києві. Ці семінари передбачатимуть ознайомлення учасників з методами дослідницької роботи, підходами до вивчення радянського минулого, та з практичним досвідом організації історичних молодіжних проєктів. Проїзд та дводенне перебування у Києві забезпечать організатори.

Хто може долучитися до такого семінару? Ті педагоги, учні яких візьмуть участь у першому (Онлайн Опитування) та другому (Дискусії на тему радянського минулого) факультативних етапах (кроках) нашого проєкту.

Як взяти участь у семінарі?
1. Запросити ваших учнів до участі в онлайн опитуванні (перейти до опитування). Про активність ваших учнів у ході опитування, ми дізнаємося із паспорту опитування.
2. Організувати разом зі своїми учнями колективне дискусію та подати відповідну звіт-рефлексію про неї (перейти до форми) до 10 жовтня 2021 року.

Що буде, якщо кількість претендентів на участь у семінарах, перевищуватиме можливості організаторів ? У такому випадку ми будемо ретельніше оцінювати якість проведеної вами дискусії з учнями (крок 2), а також братимемо до уваги кількість залучених вами школярів до опитування (крок 1).

Чи можна після участі у семінарі отримати сертифікат? За результатами участі у семінарі учасники отримають відповідний сертифікат, який може затверджуватися педагогічною радою вашого навчального закладу як документ, що засвідчує проходження вами підвищення кваліфікації. До сертифікату буде включено затрачений вами час на залучення учнів до опитування, організацію колективної дискусії, а також ваша безпосередня ваша участь у семінарі. Сумарна кількість годин – 32.

Для чого ми проводимо такі пропедевтичні заходи? Передусім для того, щоб актуалізувати проблематику радянського минулого та підвищити мотивацію учнів до участі у нашому конкурсі. Ми також сподіваємося, що участь ваших учнів у перших двох факультативних етапах нашого проєкту дасть вам, як педагогу, можливість узагальнити досвід викладання/дослідження про радянський період на локальному рівні, а згодом представити таку педагогічну практику на одному із наших навчальних семінарів.

N.B.!
• Участь учасників конкурсу (учнів, студентів чи педагогів) у перших трьох факультативних етапах проєкту не надаватиме їм переваг у ході подальшої оцінки конкурсних робіт.
• Ті учасники конкурсу, які не візьмуть участі в одному чи в усіх трьох факультативних етапах прожкту, зможуть безперешкодно подавати свої конкурсні роботи на розгляд журі.

vhs DVV International Korber Stiftung Нова Доба EUSTORY Federal Foreign Office Civil Society Cooperation

Цей проєкт є частиною Історичного конкурсу у Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні, що проводиться спільно Інститутом міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (DVV International) та Фондом Кербера за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини